top of page
מכינה ישראלית לימוד במרחב העירוני.jpg

אז למה לי מכינה?

בוגרות המכינה פורצות את תקרת הזכוכית בצה"ל שנה אחר שנה בשיבוצן לתפקידים משמעותיים ויוקרתיים, כולל תפקידי פיקוד, הדרכה וקצונה. עד כה שתיים מבוגרותינו כבר קיבלו את עיטור נשיא המדינה לחיילים מצטיינים. ההערכה הרבה לה הן זוכות במהלך השירות והצלחתן הופכות אותן למודלים לחיקוי בסביבתן הקרובה ובמעגלים מתרחבים ולנכס לחברה כולה.

בפילוח נתוני הגיוס של מחזור ח', ניתן לראות כי 29% מהבוגרות שובצו בתפקידי פיקוד והדרכה – תפקידים כגון מש"קית הוראה והדרכה בחיל החינוך; מדריכה טכנולוגית בחיל הטכנולוגיה והאחזקה ומדריכת אוכלוסיה לשעת חירום בפיקוד העורף. תפקידי הדרכה הינם מדד הצלחה, שכן הם מעידים על כושר ביטוי גבוה, יחס אנוש טובים ורמה גבוהה של ביטחון עצמי.

קרוב לרבע מבוגרות מחזור ח' פנו לתפקידי לוחמה ובכל המחזורים האחרונים יש עניין גבוה ופנייה לתפקידים אלה, שכוללים לוחמות חי"ר גבולות, לוחמות מג"ב ועוד. אנו מזהים במוטיבציה של הבנות לשרת בתפקידים קרביים ביטוי לרצון שלהן לתרום לחברה ולשרת שירות משמעותי. בנוסף, יש לנו בוגרות בחיל האוויר, חובשות, לוחמות חילוץ והצלה, תומכות לחימה ועוד. המכינה ממשיכה ללוות את המשתתפות לכל אורך השירות הצבאי כדי לוודא שיפיקו ממנו את המירב.

כאשר אנו פוגשים בוגרות שמשרתות בהצלחה ובהצטיינות בתפקידים השונים, הדורשים אחריות ומשמעת פנימית, אנו נזכרים בתחילת השנה שלהן במכינה, כשלא הצליחו לעמוד בזמנים או אפילו לקום עם השעון המעורר בבוקר – עדות להבשלת התהליך הארוך שעברו.

  • Youtube
  • Facebook
  • Instagram

צרי קשר

bottom of page